مدرسه مفید خانه فیلم داستانی

طی جستجو و ارزیابی های انجام شده بر روی سرمایه های انسانی سینمای ایران، به وضوح پیداست که درباره استعدادهای این حوزه با دو طیف اصلی مواجهیم؛ اول علاقمندان و استعدادهایی که در مسائل فنی و تکنیکی دارای نبوغ هستند و دومی افرادی که اگر چه در اجرای تکنیک ها دارای ناپختگی هایی هستند اما نسبت به دسته اول از توان اندیشه ورزی و درک معنایی و مضمومی بالاتری برخوردار بوده و این عرصه را زبانی برای بیان دغدغه های سازنده و اثرگذار خود می بینند. گروه اول عمدتا آبشخور اصلی خود را در موسسات کوچک سینمایی یافته اند و دومی در فضاهای اندیشه سالار دور از سینما؛ مدرسه فیلم داستانی مفید با انگیزه تربیت فیلمسازانی که دارای هر دو وجه از نبوغ یعنی اندیشه و تکنیک باشند ایجاد شده و تلاش می کند با شناسایی علاقمندان جدی، شیب رشد مناسبی برای آنان در نظر گرفته و طی چند سال آنان که تا پایان راه می مانند را به سینمای حرفه ای معرفی کند.

تولیدات

زنگ آخر

پسری در پی یک دعوا در مدرسه از پسر قلدری …

یاد

مردی در آسانسوری عجیب و مخوف گیر کرده است. باتری …

دوخت و دوز

زنی به همراه دختر جوانش به خانه یک خیاط آمده‌اند. …

محاکمه

یک کاندیدای انتخاباتی که تصمیم دارد با تهمت و بردن …

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.