اتاق تجربه خانه فیلم داستانی

اتاق تجربه خانه فیلم داستانی تلاش می کند تا حلقه گمشده سینمای ایران که در حدفاصل سینمای تجربی و سینمای بدنه احساس می شده را پر کند. نهادها و موسسات زیادی در امر آموزش علاقمندان و حتی حمایت از انجام تجربه های اولیه هنرجویان در کشور وجود داشته اند. اما پس از اتمام آموزش، پایش ورصد لازم صورت نگرفته و استعدادهای زیادی پس از آموختن و بروز نبوغ اولیه خود، پشت درب سینمای حرفه ای مانده و از ورود به آن محروم شدند. بنابراین اتاق تجربه سکوی پرتاب فیلمسازان جوانی است که پس از آزمون و خطاهای لازم برای حرفه ای شدن، اکنون به آخرین حمایت برای تکمیل بلوغ سینمایی خود احتیاج دارند.

تولیدات

زنگ آخر

پسری در پی یک دعوا در مدرسه از پسر قلدری …

یاد

مردی در آسانسوری عجیب و مخوف گیر کرده است. باتری …

دوخت و دوز

زنی به همراه دختر جوانش به خانه یک خیاط آمده‌اند. …

محاکمه

یک کاندیدای انتخاباتی که تصمیم دارد با تهمت و بردن …

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.