Hussain United Us

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۵ دقیقه

این نماهنگ، نمایشگر راهپیمایی شکوهمند اربعین، این حرکت عظیم، پرمعنا و پرمغز است که توسط عاشقان حسین (ع) انجام می‌گیرد.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.