یک دست صدا ندارد؟

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۶ دقیقه

توپ پسربچه‌ای به داخل چاهی می‌افتد. پسر تلاش می‌کند توپش را بیرون بیاورد اما خود به داخل چاه می‌افتد. او با فریاد کمک می‌خواهد؛ و کسی که به کمک وی می‌آید جانبازی است که تنها یک دست دارد.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.