یاد

سال تولید : ۱۳۹۸
مدت : ۴ دقیقه

مردی در آسانسوری عجیب و مخوف گیر کرده است. باتری گوشی موبایل‌اش در حال اتمام بوده و هیچ تماسی با خارج ندارد. در این حالت که همه چیزهای عزیر برایش بی‌فایده است او به یاد چیزی می‌افتد...

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.