ژاکت

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۸ دقیقه

مادری به پسر نوجوانش ژاکتی هدیه می دهد. اما پسر گمان می برد که مادرِ دوستش ژاکت را به دلیل فقرشان به مادرش داده است. او در ژاکت را در مدرسه نمی پوشد تا دوستش آن را نفهمد و او خجالتزده نشود. تا اینکه روزی دوستش ژاکتِ مشابه خود را می پوشد و مشخص می شود مادر، ژاکت را خریداری کرده است.

* راه‌یافته به بخش مسابقه در هشتمین دوره جشنواره فیلم عمار
* راه‌یافته به بخش مسابقه در چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم رشد

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.