چند لحظه زندگی

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۶ دقیقه

فیلم، لحظاتی از زندگی طلبه‌ای‌ جوان و همسرش را نشان می دهد. مرد میوه‌های نه‌چندان مطلوبی خریده است، اما همسرش آن را به روی او نمی‌آورد. از طرفی غذایی که زن پخته، بی‌نمک است. اما مرد در لحظه‌ای دور از چشم همسرش، به غذا نمک اضافه می‌کند تا اشتباه او را بپوشاند.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.