وانتی

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۳ دقیقه

مرد جوانی قصد دارد به همراه همسرش در راهپیمایی اربعین شرکت کند. اما موفق نشده و ناامید می‌شود تا اینکه برای خرید نان به نانوایی می‌رود....

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.