هدیه روز تولد…

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۲ دقیقه

دختری در یک پارک، به مناسبت تولد نامزدش، به وی هدیه ای می دهد. پسر، که سرباز است، هدیه را باز می کند و در داخل جعبه، یک چادر مشکی می یابد. دختر که چادری نیست، می گوید این هدیه را برای پسر خریده تا خود بر سر کند. دختر چادر را بر سر کرده و با هم می روند.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.