نفس

سال تولید : ۱۳۹۵
مدت : ۳ دقیقه

جوانی سپیدپوش در خواب است، سحر هنگام اذان صبح ساعتش زنگ می‌زند و او را بیدار می‌کند. دستی سیاهپوش زنگ ساعت را قطع می‌کند. جوان سفید‌پوش چراغ را روشن می‌کند اما دست سیاه‌پوش آن را خاموش می‌کند. دست متعلق به شخصی شیبه جوان سفیدپوش است. آن‌ها با هم زورآزمایی کرده و مچ می‌اندازند. در نهایت، جوان سپید پوش موفق می‌شود دست جوان سیاه‌پوش را بخواباند. صدای اذان به گوش می‌رسد.

* راه‌یافته به بخش مسابقه در هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار
* راه‌یافته به بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.