نمی‌تونم

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۴ دقیقه

فیلمسازی از چند بازیگر می‌خواهد تا نقش کارگری را بازی کنند که چند ماه است حقوقش را دریافت نکرده است . نتیجه، غیرقابل تصور است.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.