نفیس‌ترین

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۳ دقیقه

زن و شوهری جوان قصد دارند برای سفره عقدشان قرآن خریداری کنند، اما تمام توجه آنها به شکل و زیبایی ظاهری قرآن است.

* تحسین شده در جشنواره قرآنی «آیات» ۱۳۹۶

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.