نذر

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۸ دقیقه

مردی به همراه دختر خردسال‌اش به تازگی از مشهد به شهر خودشان بازگشته‌اند. آنها سوار یک خوروی دربستی می‌شوند. در راه راننده با لحنی تمسخرآمیز در مورد حاجت گرفتن از امام رضا (ع) صحبت می‌کند، اما در مقصد متوجه می‌شود که دختر قادر به راه رفتن نبوده و شفا گرفته است. راننده از گفتار خود پشیمان می‌شود.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.