مَرده و قولش

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۳ دقیقه

یک کاندیدای انتخاباتی به همراه محافظان و طرفدارانش در یکی از حوزه‌های انتخاباتی حضور دارد و رای خود را به صندوق می‌اندازد. ناگهان کودکی به وی نزدیک می‌شود....

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.