مرد افسانه‌ای

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۳ دقیقه

کودکی انیمیشن‌های غربی (با موضوع ابَرقهرمانان غربی) نگاه می‌کند و خود را جای قهرمان آن قرار می دهد. مادرش نیز در این امر مقصر است؛ چرا که اوست که دی‌وی‌دی‌ها را برایش فراهم کرده است.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.