محاکمه

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۷ دقیقه

یک کاندیدای انتخاباتی که تصمیم دارد با تهمت و بردن آبروی رقیبش، رای‌های او را کم کند، در دادگاهی محاکمه و بازجویی می‌شود. در پایان مشخص می‌شود که این دادگاه، دادگاه وجدان خودِ اوست.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.