قرار

سال تولید : 1396
مدت : 8 دقیقه

مراسم اعدام در حال اجراست. پدر قاتل به خانواده مقتول التماس می‌کند، اما فایده‌ای ندارد. تا اینکه مرد اعدامی به عنوان آخرین درخواست، می‌خواهد با شماره‌ای تماس بگیرد...

* راه‌یافته به بخش مسابقه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
* راه‌یافته به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شهر
* راه‌یافته به بخش مسابقه در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه رضوی یزد

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.