غصب

سال تولید : ۱۳۹۵
مدت : ۲ دقیقه

جوانی خودرو خود را را به طریقی پارک می‌کند که راه پیاده رو بسته می‌شود. پیرمردی ناتوان با کمک واکر از پیاده‌رو در حال عبور است. او به ناچار به داخل خیابان می‌آید و خودرویی با وی برخورد کرده و او را به زمین می‌اندازد. مردم به دور او جمع می‌شوند. راننده نیز به صورت ناشناس به محل تصادف آمده و از این اتفاق احساسِ عذاب وجدان دارد. اما او به ناگاه متوجه می‌شود قضیه به گونه‌ای دیگر است...

* تحسین شده در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.