شیر، پرگار و زاویه

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۲۵ دقیقه

در دوران دفاع مقدس، پسر نوجوانی به جبهه می‌رود، آنجا معلمش او را به درس خواندن وامی‌دارد و ....

* راه‌یافته به بخش مسابقه در چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم رشد
* راه‌یافته به بخش مسابقه در پانزدهم جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.