شب گرم پاییزی

سال تولید : ۱۳۹۸
مدت : ۴ دقیقه

دختربچه و پسربچه‌ای فقیر، در خیابان قوطی‌های فلزی نوشابه جمع می‌کنند. آنها شب‌هنگام پیتزایی نیمه‌خورده‌شده که پیدا کرده‌اند را مانند یک کیک تولد با کبریت تزیین کرده و آن را با شادی می‌خورند.

* راهیابی به بخش مسابقه در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی Cachinus de Cine اسپانیا

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.