زیرو Zero

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۲۳ دقیقه

خانواده ای دونفره مهمان خانواده دو نفره دوست‌شان هستند. در راه، با سفارش و هزینه میزبان، یک نوشابه (زیرو) برای شام می‌خرند که کد قرعه‌کشی دارد. وقت شام، مراسم قرعه‌کشی نوشابه از تلویزیون در حال پخش است و کد برنده، کد نوشابه آنهاست. در همین هنگام، بر سر اینکه صاحب نوشابه و درنتیجه، صاحب جایزه چه کسی خواهد بود، دعوایی رخ می‌دهد.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.