رفاقت‌هاست که می‌مونه

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۴ دقیقه

در یک کلاس قرار است یک نماینده انتخاب شود. دو همکلاسی کاندید می شوند و بر سر این قضیه با هم دعوا می کنند. در پایان یکی از آندو به نمایندگی انتخاب می شود و با رقیبش با رفاقت و دوستی رفتار می‌کند.

* راه‌یافته به بخش مسابقه در چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم رشد

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.