رأس هشت

سال تولید : ۱۳۹۵
مدت : ۲ دقیقه

کاشانی به دلیل دیر بیدار شدن با تاخیر به مصاحبه کاری می‌رسد. وقتی رئیس شرکت از او خرده می‌گیرد، او همین موضوع را به عنوان دلیل دیر آمدنش عنوان می‌کند. رئیس شرکت ابتدا از او عصبانی می‌شود اما به خاطر صداقت‌اش، مجدداً با وی قرار گذاشته و او را استخدام می‌کند.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.