دایره

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۷ دقیقه

فروشنده تخم مرغ هنگام تحویل جعبه های تخم مرغ به مغازه شیرینی پزی قیمت اصلی را در فاکتور بیشتر می نویسد و این گرانی باعث ماجراها و گرانی های بعدی می شود در پایان خود تخم مرغ فروش از این گرانی ضرر می‌کند

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.