خلاف سنگین

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۴ دقیقه

عده‌ای خلافکار در سلول زندان گرد هم نشسته‌اند و در مورد خلاف‌ها و جُرم‌هایی که مرتکب شده‌اند با افتخار صحبت می‌کنند. در بین آنها، جوانی که ظاهرش به افراد مجرم شبیه نیست نیز حضور دارد که مورد تمسخر جمع است، تا اینکه جوان در مورد خلافی که مرتکب شده صحبت می‌کند...

* راه‌یافته به بخش مسابقه در سومین دوره جشنواره طنین مسجد

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.