جای یک نفر خالی نیست

سال تولید : ۱۳۹۶
مدت : ۱۲ دقیقه

هفت نفر از هفت قشر مختلف جامعه، با سن و شغل و جنسیت‌های متفاوت، تصمیم می‌گیرند که به راهپیمایی اربعین بروند.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.