به امید دیدار

سال تولید : 1394
مدت : 2 دقیقه

جوانی قصد خریدن سیگار دارد. اما فیلم در دنیایی روی می‌دهد که خریدار سیگار به‌جای پول، باید عضوی از اعضای بدنش را به فروشنده تحویل دهد. جوان در عوضِ سیگار، یکی از دندان‌هایش را کَنده و به فروشنده می‌دهد. فیلم نشان می‌دهد که سیگار در حقیقت، اعضای بدن را فاسد کرده و فرد سیگاری به جای سیگار، در اصل اعضای بدنش را از دست می‌دهد.

* راه‌یافته به بخش اکران جشنواره‌ فیلم صد ۱۳۹۵
* راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره‌ پروین اعتصامی ۱۳۹۵

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.