با زبان بی‌زبانی

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۲ دقیقه

عاقدی زوج جوانی را عقد می‌کند

* برنده لوح سپاس در سومین دوره جشنواره فیلم سلامت ۱۳۹۷

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.