أبَتا

سال تولید : ۱۳۹۷
مدت : ۵ دقیقه

داعش به روستایی در کشور عراق حمله می‌کند. خانواده‌ای در صدد فرار هستند. داعش نزدیک شده و آنها مجبور می‌شوند دختر خردسال‌شان را جا بگذارند.

* برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم صلح آسیا در پاکستان
* راه‌یافته به بخش مسابقه در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه رضوی یزد
* راه یافته به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم todos somos otros مکزیک
* راه‌یافته به بخش مسابقه در پانزدهم جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
* کاندید دریافت جایزه اول در بخش بهترین فیلم کوتاه در پنجمین جشنواره فیلم نهج عراق ۲۰۱۹
* راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم چفالو‌ی ایتالیا ۲۰۱۹ Film Cefalù Festival
*راه‌یافته به بخش مسابقه دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه اردن

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.