آکولاد

سال تولید : ۱۳۹۵
مدت : ۳ دقیقه

جلسه‌ای در حال برگزاری است و تلفن همراه جوانی مدام زنگ می‌خورد. مدیر جلسه نسبت به این موضوع عصبانی شده و جوان جرات ندارد گوشی تلفن همراه خود را پاسخ دهد. پس از مدتی مادرِ پسر زنگ می‌زند و این بار مدیر به او اجازه پاسخ‌گویی تلفن همراهش را می‌دهد. در نهایت، مدیر، قانون ممنوعیت صحبت با تلفن همراه در جلسات را تغییر می‌دهد. او در قانونِ جدید، برای پاسخگویی به مادر استثنا قائل می‌شود.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.