برنامه اکران فیلم های خانه فیلم داستانی در جشنواره بین المللی فیلم رشد

برنامه اکران فیلم های خانه فیلم داستانی در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

 

 

🎥 جمعه_گل به کارگردانی محمدرضا_حاجی_غلامی
.
. 🔔شنبه ۲۶ آبان، سالن ۲، سانس ۸:۴۵ الی ۱۰ . .
🔔دوشنبه ۲۸ آبان، سالن ۲، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .
🔔چهارشنبه ۳۰ آبان، سالن ۲، سانس ۸:۴۵ الی ۱۰ .

. 🎥فشار_خون به کارگردانی علی_ثقفی . .
🔔شنبه ۲۶ آبان، سالن ۳، سانس ۱۴:۱۵ الی ۱۵:۴۵ . .
🔔پنج‌شنبه ۱ آذر، سالن ۲، سانس ۱۵ الی ۱۶:۳۰ . .

🎥شیر_پرگار_و_زاویه به کارگردانی علیرضا_محمود_زاده . .
🔔شنبه ۲۶ آبان، سالن ۳، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .
🔔دوشنبه ۲۸ آبان، سالن ۳، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .

🎥رفاقت‌هاست_که_می‌مونه به کارگردانی امیر_داسارگر . .
🔔شنبه ۲۶ آبان، سالن ۲، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .
🔔دوشنبه ۲۸ آبان، سالن ۲، سانس ۸:۴۵ الی ۱۰ . .

🎥ژاکت به کارگردانی محمد_نظمی_ادیب . .
🔔یکشنبه ۲۷ آبان، سالن ۳، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .
🔔سه‌شنبه ۲۹ آبان، سالن ۳، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .
🔔چهارشنبه ۳۰ آبان، سالن ۳، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰ . .

🎥رویای_ناتمام به کارگردانی محمد_نظمی_ادیب . .
🔔یکشنبه ۲۷ آبان، سالن ۲، سانس ۸:۴۵ الی ۱۰ . .
🔔سه‌شنبه ۲۹ آبان، سالن ۲، سانس ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۳۰

 

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.