نويسندگان ‭:

‬رضا‭ ‬رحيمي‭ ‬فرد‭ ‬

‬عليرضابنيادي‭ ‬

‭ ‬حسين‭ ‬سرانجام

فیلمنامه سینمایی بی آبرو

در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬اسلام‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬فرداي‭ ‬پيروزيِ‭ ‬حق،‭ ‬بوي‭ ‬فتنه‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬باطل‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬هاي‭ ‬اصلي‭ ‬فاتحين،‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬رسيده‭ ‬است‭. ‬يعني‭ ‬موريانه‭ ‬انداختن‭ ‬به‭ ‬تنة‭ ‬درختِ‭ ‬سبزِ‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬حاكميتي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سلاح‭ ‬ثانوي‭ ‬دشمن‭ ‬براي‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬امّت‭ ‬و‭ ‬حكماي‭ ‬امّت‭. ‬

انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬پيكره‭ ‬واحد،‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬يك‭ ‬الگوي‭ ‬ثانوي‭ ‬از‭ ‬قيام‭ ‬هاي‭ ‬استراتژيك‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬اندي‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬امروز‭ ‬نيز‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬جريان‭ ‬رونده‭ ‬انقلاب،‭ ‬براي‭ ‬ترسيم‭ ‬تمدّن‭ ‬نوين‭ ‬اسلام‭ ‬ناب‭ ‬محمّدي،‭ ‬شاهد‭ ‬بازتوليد‭ ‬مكرّر‭ ‬اجزاي‭ ‬انقلابيم‭. ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬مدام‭ ‬يك‭ ‬چشم‭ ‬مان‭ ‬به‭ ‬سَلَف‭ ‬خود‭ ‬باشد؛‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬مرور‭ ‬آرمان‭ ‬هايمان‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬عبرت‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬ردّ‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬زخم‭ ‬هايمان‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬عميق‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سختي‭ ‬التيام‭ ‬يافتند‭. ‬

سال‭ ‬هاي‭ ‬دهة‭ ‬شصت‭ ‬كه‭ ‬رستاك‭ ‬انقلاب‭ ‬تازه‭ ‬روييده‭ ‬بود،‭ ‬نحله‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گروهك‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬خرده‭ ‬جريان‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بلعيدن‭ ‬اين‭ ‬جوانه‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬چنان‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬هست‭: ‬

خدا‭ ‬كشتي‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬خواهد‭ ‬برد اگر‭ ‬ناخدا‭ ‬جامه‭ ‬برتن‭ ‬درد‭ ‬

ماجراي‭ ‬حضور‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬هاشمي‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬نهضت‭ ‬هاي‭ ‬آزادي‭ ‬يخش‭ ‬و‭ ‬بدنة‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬فرماندهي‭ ‬سپاه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬چون‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬بيوت‭ ‬مراجع‭ ‬معتمد‭ ‬ملّت‭ ‬منجر‭ ‬شد؛‭ ‬همچنين‭ ‬كشيده‭ ‬شدن‭ ‬دامنة‭ ‬اين‭ ‬رخنه‭ ‬تا‭ ‬لغزش‭ ‬و‭ ‬عزل‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬رهبري‭ ‬و‭ ‬هزار‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬تنش‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گذراند،‭ ‬اكنون‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬از‭ ‬حافظة‭ ‬تاريخ‭ ‬معاصر‭ ‬محو‭ ‬شود‭. ‬دشمنِ‭ ‬امروز،‭ ‬همان‭ ‬تشنگان‭ ‬ديروز‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬انقلابند؛‭ ‬و‭ ‬چندان‭ ‬بعيد‭ ‬هم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬تكرار‭ ‬شود؛‭ ‬اگر‭ ‬عبرت‭ ‬نگيريم‭. ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬اند‭ ‬ما‭ ‬اكثر‭ ‬العبر‭ ‬و‭ ‬اقل‭ ‬الاعتبار‭. ‬

فيلمنامه‭ ‬سينمايي‭ ‬بي‭ ‬آبرو‭ ‬پاسخي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نياز‭ ‬نظام‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬بيان‭ ‬ناگفته‭ ‬هاي‭ ‬انقلاب‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬بزنگاه‭ ‬هاي‭ ‬عبرت‭ ‬آموز‭ ‬آن‭ ‬روزها؛‭ ‬روايتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬قرائت‭ ‬هاي‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬ديروز،‭ ‬براي‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬مان‭ ‬ضروري‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬پاسخي‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬وسع‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬ماست‭. ‬مقبول‭ ‬افتد‭ ‬ان‭ ‬شا‭ ‬الله‭. ‬

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.