درباره خانه

خانه دوست کجاست ...

خانه آنجاست که پس از دویدن‌ها و روزمرگی‌ها در آن آرام می‌گیریم و کنار عزیزانمان در فراغتی امن، فرصتی برای پرورش، رشد و تربیت می‌یابیم‌. خانه اگر سبز باشد مثل باغچه‌ای که خاکش هر ساله زیر و رو می‌شود بستری برای توانمندسازی جوانه‌ها و تبدیل آنها به نهال‌های مستعد و حتی درختان تنومندی در گلستان سینمای ملی خواهد شد.

خانه فیلم داستانی با ایجاد ظرفیت‌ تولید آثار توان‌بخش و تجربی در کنار قالب‌های مختلف اعم از فیلم داستانی بلند، نیمه‌بلند، سریال تلویزیونی، آثار سینمایی و … پلی برای رسیدن استعدادهای مهجور مانده و کشف ناشده علاقه‌مند به عرصه رقایت حرفه‌ای‌های هنر هفتم است. در راه تحقق این مهم که سالیان درازی به عنوان حلقه گمشده تولید سرمایه انسانی کارآمد و نخبه هنری، جای خالی آن احساس می‌شد، درب خانه فیلم داستانی به روی علاقه‌مندانی که با تولید آثار تجربی، دلیلی برای اثبات یک استعداد ویژه‌ در زیست هنری خود دارند، باز خواهد بود.
افزون بر این یکی دیگر از رسالت¬های خانه تحقیق و توسعه درباره استانداردهای جدید تولید در سینمای امروز است. امید است از حیث کمی و کیفی در ارتقاء سینمای ایران به نقطه¬ای بهتر از جایگاه امروزی کنار ما باشید.

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.