صبح حلب در آمریکا

فیلم کوتاه صبح حلب ساخته مریم مدرس مطلق و از محصولات خانه فیلم داستانی به بخش مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره‏ فیلم کراس رودز

بیشتر...

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.