تیزر فرهنگی «برای مثال»تیزر فرهنگی «برای مثال»

خلاصه:

دولت کارهای مختلفی انجام می‌دهد. برای مثال ساختن جاده، پل، بیمارستان، کمک به کشاورزی، فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش ...

عوامل:

نویسنده، کارگردانی و تدوین: محسن هادی

تهیه کننده:‌ سیدسجاد قافله باشی

تهیه شده در:‌ خانه فیلم داستانی