جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم سایه برای فیلم از حصکه با عشق


جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم سایه برای فیلم از حصکه با عشق.

به گزارش روابط عمومی خانه فیلم داستانی جایزه ویژه هیات داوران و دیپلم افتخار دوازدهمین دوره جشنواره ملی دانشجویی فیلم سایه به همراه یک دوره آموزشی رایگان درخانه بین المللی بامداد به محمد فراهانی برای فیلم ازحصکه با عشق تعلق گرفت.