تاسوکی از جشنواره فیلم سایه جایزه گرفت


تاسوکی از جشنواره فیلم سایه جایزه گرفت.

به گزارش روابط عمومی خانه فیلم داستانی جایزه ویژه دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره ملی دانشجویی فیلم سایه در بخش فیلم‌های دفاع مقدس با احترام به یاد و خاطر شهید حسین فهیمی به پوریا پیشوایی برای فیلم تاسوکی تعلق گرفت.