برگزیدگان ایده های تیزر فرهنگی با موضوع حمایت از کالای ایرانی معرفی شدند


به گزارش روابط عمومی خانه فیلم داستانی، برگزیدگان فراخوان ایده‌های تیزر فرهنگی با موضوع حمایت از کالای ایرانی معرفی شدند.  

این فراخوان با هدف شناسایی و توانمند‌سازی فیلمسازان، تقویت ارتقاء دانش و سواد رسانه‌اي، ايجاد هم‌افزايي و ارتباط بيشتر بين فیلمسازان و خانه فیلم داستانی برگزار و پس از بررسی بالغ بر 250 ایده ارسالی، 15 ایده برتر برگزیده و جهت ساخت مورد حمایت قرار گرفت.