تعداد آثار رسیده به فراخوان تولید ملی اعلام شد


فراخوان ایده فیلم کوتاه کالای ایرانی

به گزارش روابط عمومی خانه فیلم داستانی، بیش از 300 اثر و ایده در بخش ارسال ایده فیلم کوتاه جهت حمایت از کالای ایرانی در درگاه خانه فیلم داستانی به ثبت رسیده است که طی 10 روز کاری آینده با تمام کسانی که طرح آنها مورد تصویب قرار گرفته تماس حاصل می شود.

گفتنی است که این فراخوان از تاریخ 1 فروردین 1397 از طریق وب سایت خانه فیلم داستانی در دسترس بود و به علت استقبال تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.