راهیابی فیلم کوتاه «تاسوکی» به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات


فیلم کوتاه «تاسوکی» به کارگردانی سید پوریا پیشوایی و از محصولات خانه فیلم داستانی به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان راه پیدا کرد. اختتامیه جشنواره 25 اردیبهشت ماه 97 در شهر اصفهان برگزار خواهد شد