تالسا موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی YoungAbout شد


 فیلم کوتاه «تالسا» از محصولات خانه فیلم داستانی موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی YoungAbout در کشور ایتالیا شد.