تمدید فراخوان ارسال ایده های تیزر فرهنگی با موضوع حمایت از کالای ایرانی


به دلیل استقبال گسترده از فراخوان ارسال ایده های تیزر فرهنگی با موضوع حمایت از کالای ایرانی تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۷ تمدید شد.

 

ارسال طرح