نمایش فیلم کوتاه سلام در «زنگ هفتم» جشنواره جهانی فیلم فجر


 

فیلم کوتاه "سلام" از محصولات خانه فیلم داستانی در «زنگ هفتم» جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می آید.