فراخوان ارسال ایده های تیزر فرهنگی با موضوع حمایت از کالای ایرانی


 

خانه فیلم داستانی همه افرادی را که می توانند از ترکیب دغدغه ها ، تحقیق و تخیل به ایده های جذاب و اجرایی درباره حمایت از تولید ملی دست یابند به مشارکت در فراخوان ایده فیلم کوتاه حمایت از کالای ایرانی دعوت می کند.
تمامی علاقمندان به ایده پردازی فیلم کوتاه می توانند ایده های داستانی خود در زمینه حمایت از کالای ایرانی را به خانه فیلم داستانی ارسال کنند.
خانه فیلم داستانی شما را با چالشی هیجان انگیز به عضویت در این خانه دعوت می نماید.
مشخصات ایده های ارسالی :
-حداکثر 5 دقیقه باشند.
-دارای رویکرد ایجابی و امیدبخش باشند.
-دارای ایده مرکزی خلاقه باشند.
-دارای عبارت یا تک جمله پایانی (کپشن نهایی) باشند.
-انیمیشن نباشند.
-نیازمند تولید تاریخی (دکور و لباس و گریم تاریخی) نباشند.
مهلت ارسال ایده ها : 15 اردیبهشت 1397
آثار برگزیده در این فراخوان به جهت تولید حمایت می گردند.

 

 

 

1 ماه پس از اتمام مهلت ارسال اسامی آثار پذیرفته شده در سایت اعلام می گردد.

 

شیوه ارسال آثار : با ورود به بخش ارسال طرح آثار خود را ارسال کنید