تالسا در جشنواره YoungAbout


 

فیلم کوتاه تالسا به کارگردانی سید پرویز شجاعی به بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره YoungAbout کشور ایتالیا راه یافت.