فیلم کوتاه کلاس در جشنواره پاسارگاد برگزیده شد


 

فیلم کوتاه «کلاس» (با نام قضاوت) از محصولات خانه فیلم داستانی، در دومین دوره جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد در بخش «تکریم خانواده و حقوق اجتماعی» موفق به کسب رتبه دوم جشنواره گردید. امیر داسارگر نویسنده و کارگردان فیلم «کلاس» است.