“بازهم ساک سفرت را خودم میبندم” کاندیدای بخش دیداری رزمواره مدافع حرم


 

فیلم “بازهم ساک سفرت را خودم میبندم” جز ۴ کاندیدای بخش دیداری نخستین رزمواره مدافع حرم شناخته شد.