از حسکه با عشق در جشنواره Pentedattilo ایتالیا


یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه Pentedattilo ایتالیا با هدف نوآوری و ارتقای فرهنگی در بهبود سنت‌های محلی و خاطرات و ایجاد فضایی جدید برای ارائه آثار هنرمندان ۷ تا ۱۱ دسامبر برگزار می‌شود.