معماری
خانه / درباره خانه

درباره خانه

اوضاع جهان مدتی است که به هم ریخته و تحولات جهانی سرعتی بیش از هر زمان دیگر به خود گرفته است. ابناء بشر شب را در حالی صبح می کنند که آمادگی پذیرش هر رخداد جدیدی را دارند و شوک های پیاپی خبری جزئی از زندگی روزمره ایشان شده است. حالا دیگر کمتر کسی وجود دارد که به برقراری ثبات در جهان، در آینده نزدیک امیدوار باشد. بشر در واهمه ای از عدم قطعیت به سر می برد. و به راستی که حق هم دارد. برای چه کسی این میزان از تحولات سیاسی و اجتماعی در دهه اخیر قابل پیش بینی بود؟ چه کسی سقوط دیکتاتورهای بزرگی نظیر صدام حسین، حسنی مبارک، معمر قذافی و بن علی تونسی را تنها در کمتر از یک دهه پیش بینی می کرد؟ برای کدام یک از مردم اکراین، سوریه، عراق، یمن، لیبی و مصر وضعیت کنونی کشورشان قابل حدس بود؟ کدام یک از کشورهای غربی برآوردی از میزان رکود اقتصادی حاکم بر امروزشان داشتند؛ در حالی که به گمان خودشان در اوج شکوفایی صنعتی و اقتصادی قرار داشتند؟ دنیای عجیبی است. نه؟ به آتشفشانی در آستانه فوران می ماند.
همه ما نقش رسانه ها در ایجاد یا هدایت یا سرکوب تحولات جهانی را پذیرفته ایم. رسانه ها جزو بازیگران نقش اول این صحنه به حساب می آیند و متاسفانه از آنجایی که اکثر این رسانه ها زاییده و پرداخته نظام سلطه اند، نقش منفی داستان را ایفا می کنند. رسانه های نظام سلطه و به عبارت دیگر اکثریت رسانه های غربی گسترش غفلت را به جای گسترش آگاهی دنبال می کنند. در میان انواع گوناگون رسانه، سینما در چند دهه اخیر نقش بسیار موثری ایفا کرده است و البته سینما هم از آنجایی که زاییده تمدن غرب بوده است، بیش از آن که در راستای آگاهی بخشی قدم بردارد، میل به غفلت زایی داشته است.
اما ما…

خانه ای بنا کرده ایم در دامنه های این آتشفشان در حال فوران تا منزلگاه موقتی باشد برای آن ها که سینما را نه به عنوان یک هدف نهایی، که به عنوان وسیله ای برای آگاهی بخشی دنبال می کنند. اگر شما هم با ما هم مسیر هستید، درهای این خانه همیشه باز باز است.

قالب وردپرس